هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
Stream Host - sh-uk - UK اطلاعات php
Stream Host - sh.fl-us - US اطلاعات php
Stream Host - sh2 - Tampa اطلاعات php
Stream Host - sh4 - Tampa اطلاعات php
Web Server - web - Tampa اطلاعات php