هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
Stream Host - dfw - Dallas, TX - US اطلاعات php
Stream Host - sh.fl-us - Tampa, FL - US اطلاعات php
Stream Host - sh.uk - London - UK اطلاعات php
Stream Host - singapore - Singapore اطلاعات php
Stream Host - tampa - Tampa, FL - US اطلاعات php
Web Server - web-us - Tampa, FL - US اطلاعات php
Web Server - web.uk - London - UK اطلاعات php