פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Icecast Support

Icecast Support Questions

 Request Demo Streaming server

Request Demo Streaming server

 Shoutcast Support

Shoutcast Support Questions